REGLER FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska alla eldstäder med rökkanaler brandskyddskontrolleras efter de tidsintervaller som är fastställda av Räddningsverket.

En brandskyddskontroll får endast utföras av en skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör. Denna obligatoriska kontroll är till för att förebygga brand då ungefär hälften av alla bränder i småhus är eldstadsrelaterade. Sotning kan göras i samband med brandskyddskontrollen.

På uppdrag av kommunen utför vi brandskyddskontrollen och Direktionen för Räddnigstjänstförbundet ha bestämt taxan för detta. 


Lag om skydd mot olyckor

Förordning om skydd mot olyckor

Om du har några frågor om detta just nu kan ringa till skorstensfejarmästarens expedition.

Telefonnummer och telefontider hittar du på kontaktsidan.